Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

Tỉnh Vĩnh Phúc


 

Võ đường BĐG Vĩnh Yên

18:48 | 29/08/2017

Chi phái Bình Định Gia tỉnh Vĩnh Phúc.

17:55 | 11/08/2017

Năm 1992 khi mới thành lập võ đường Bình Định Gia tại Phúc Yên từ một lớp với 50 võ sinh đến nay đã có hàng nghìn võ sinh của 9 võ đường Bình Đình Gia trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều võ sinh đạt được thành tích cao trong các giải thi đấu như võ sinh Lê Xuân Sinh, Huy chương vàng giải Pencat silat trẻ Hà Nội…