Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

Tây Nam Hà nội


 

CLB Bình Định Gia Phương Đông

10:27 | 27/11/2019

Võ đường : BÌNH ĐỊNH GIA PHƯƠNG ĐÔNG

 Địa chỉ : UBND Phường Phú Lương,  quận Hà Đông, Hà nội

 Năm thành lập : 1992

Võ đường Võ đường Phúc Mậu

10:27 | 27/11/2019

Võ đường : Võ đường Phúc Mậu

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội

Năm thành lập : 1999

Võ đường Xuân Mai

10:27 | 27/11/2019

Võ đường : Xuân Mai

Địa chỉ : Trường THCS Bê Tông, Xã Thủy Xuân Tiên, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà nội

Năm thành lập : 21/03/2016

Võ đường Bình Minh

10:27 | 27/11/2019

Võ đường : Bình Minh

Địa chỉ : Trường THCS Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Năm thành lập: 1998

Võ đường Nhà thiếu nhi Hà Đông

10:15 | 27/11/2019

Võ đường: Nhà thiếu nhi Hà Đông

Địa chỉ: Số 1, Nhuệ Giang, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Năm thành lập: 1992

Võ đường Dương Nội

10:24 | 27/11/2019

Võ đường: Dương Nội

Địa chỉ: Trường THCS Dương Nội B, Hà Đông, Hà nội

Năm thành lập: 2015