Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

Hưng Yên


 

Võ đường Thị trấn Vương

14:53 | 26/11/2019

Võ đường:  Thị trấn Vương

Địa chỉ: Thị Trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Năm thành lập: 15/08/2010

Bình Định Gia Mỹ Hào

14:41 | 26/11/2019

Chủ nhiệm võ đường : HLV Trần Văn Mừng (0983463457)

(Bắt đầu tham gia luyện tập tại môn phái từ năm 1991 tại võ đường Mỹ Văn, Hưng Yên do thầy Nguyễn Mạnh Toàn và Bùi Chí Kiên dạy)