Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


Võ phục và hệ thống đai đẳng

11:34 | 12/07/2017


Biểu tượng, võ phục và hệ thống đai đẳng của môn phái Bình Định Gia được quy định như sau :

 

1- Biểu tượng môn phái :
Thể hiện người luyên võ qua thế tấn trảo mã; con mắt; bông hoa sen; Bình Định Gia “chữ quốc ngữ”; Bình Định Gia “ Chữ hán ”2- Võ phục :


- Võ phục của môn sinh: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in hoặc thêu biểu tượng của môn phái.

 

- Võ phục của trợ giáo: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in (hoặc) thêu biểu tượng của môn phái; Bên ngực phải của võ phục in hoặc thêu dọc từ trên xuống dưới ba chữ “ Bình Định Gia”

 

- Võ phục của võ sư, huấn luyện viên: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in (hoặc) thêu biểu tượng của môn phái; Bên ngực phải của võ phục in hoặc thêu dọc từ trên xuống dưới ba chữ “ Bình Định Gia”; Sau lưng chính giữa võ phục in hoặc thêu chữ “ Gia” dành cho những người nhập môn


3- Hệ thống đai :  Có 07 đai theo thứ tự  từ thấp tới cao như sau :  Đen - Trắng - Xanh - Tím - Vàng - Vàng đỏ - Đỏ

Mặt Trước

Mặt sau4- Hệ thống đẳng :

Có 07 đẳng và được biểu thị là chấm tròn màu vàng ở giữa trên đai đỏ theo thứ tự từ thấp tới cao như sau: Huấn luyện viên 01 đẳng -Huấn luện viên 2 đẳng - Huấn luyện viên 3 đẳng - Huấn luyện viên 4 đẳng - Huấn luyện viên 5 đẳng - Huấn luyện viên 6 đẳng - Huấn luyện viên 7 đẳng -

 

5- Vị trí thắt đai : Đai được thắt lệch về phía bên trái

 


6- Chào - Bái tổ

 

- Trước, trong và sau buổi tấp tất cả đều thực hiện nghi lễ bái tổ.

 

- Trước và sau khi thi đấu, biểu diễn đều phải cúi chào theo nghi lễ đạo võ.

 

- Cách thực hiện nghi lễ võ đạo “chào” được thực hiện như sau: tay phải nắm quyền, tay trái tay đao; Tay quyền đặt chính giữa tay đao và nâng lên phía trước ngực rồi hạ phần thân trên của cơ thể cúi chào về phía trước.