Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


Võ đường BĐG Đai học Văn hóa Hà Nội

13:40 | 18/07/2017

Võ đường : Đai học Văn hóa Hà Nội

Địa chỉ : 418 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Năm thành lập : 2015

Chủ nhiệm võ đường : Võ sư Đinh Công Tuấn (0915820000)

HLV chính: Võ sư Phạm Quang Thịnh (0934150976)


Võ đường dậy miễn phí cho sinh viên. Hiện nay có khoảng 40 sinh viên Việt nam và 10 sinh viên Hàn quốc theo học

Dưới đây là một số hình ảnh của võ đường :