Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


QUY ĐỊNH CHUNG

16:32 | 22/11/2019

1- Biểu tượng môn phái :

Thể hiện người luyên võ qua thế trảo mã tấn;

Con mắt là bông hoa sen;

Bình Định Gia “Chữ quốc ngữ” bên trái -  Bình Định Gia “ Chữ Hán ” bên phải

2- Hệ thống đai :  Có 07 đai theo thứ tự  từ thấp tới cao như sau:

Thấp nhất là đai Đen          -           Trắng           -           Xanh              - Tím          -           Vàng             -        

Vàng đỏ ( nửa trên vàng, nửa dưới đỏ) và cao nhất là Đỏ

Bắt đầu từ đai đỏ sẽ có từ nhất đẳng đến thất đẳng. Các chấm tròn mầu vàng ở giữa đai tương trưng cho số đẳng mã võ sinh đạt được


3- Hệ thống đẳng :

Có 07 đẳng và được biểu thị là chấm tròn màu vàng ở giữa trên đai đỏ theo thứ tự từ thấp tới cao như sau: Huấn luyện viên 01 đẳng -Huấn luện viên 2 đẳng - Huấn luyện viên 3 đẳng - Huấn luyện viên 4 đẳng - Huấn luyện viên 5 đẳng - Huấn luyện viên 6 đẳng - Huấn luyện viên 7 đẳng -

4- Cách thắt đai : Đai được thắt về phía bên trái

5- Võ phục :

- Vỗ phục của môn sinh: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in hoặc thêu biểu tượng của môn phái.

- Võ phục của trợ giáo: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in (hoặc) thêu biểu tượng của môn phái; Bên ngực phải của võ phục in hoặc thêu dọc từ trên xuống dưới ba chữ “ Bình Định Gia”

- Võ phục của võ sư, huấn luyện viên: Màu đen, trên ngực áo bên trái võ phục in (hoặc) thêu biểu tượng của môn phái; Bên ngực phải của võ phục in hoặc thêu dọc từ trên xuống dưới ba chữ “ Bình Định Gia”; Sau lưng chính giữa võ phục in hoặc thêu chữ “ Gia” dành cho những người nhập môn


Mặt trước

Mặt sau

7- Chào - Bái tổ

- Trước, trong và sau buổi tấp tất cả đều thực hiện nghi lễ bái tổ.

- Trước và sau khi thi đấu, biểu diễn đều phải cúi chào theo nghi lễ đạo võ.

- Cách thực hiện nghi lễ võ đạo “chào” được thực hiện như sau: tay phải nắm quyền, tay trái tay đao; Tay quyền đặt chính giữa tay đao và nâng lên phía trước ngực rồi hạ phần than trên của cơ thể cúi chào về phía trước.