Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


HỆ THỐNG MÔN QUY

0:0 | 13/08/2015

I. Ngũ Đạo:
1. Trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc, dân tộc, môn phái, hoằng dương đạo lý, VÕ HỌC VỊ NHÂN.
2. Kính tổ trọng thầy, yêu quý đồng môn, nhân ái với đệ tử, hòa đồng với mọi người.
3. Nhẫn nại, chuyên cần, nỗ lực luyện tập võ thuật. Tu thân, dưỡng khí luyện thần mở mang trí tuệ, phát huy VÕ CÔNG KHAI TRÍ.
4. Nghiêm cẩn trong hành động, thủ tín trong ngôn ngữ làm cơ sở hình thành nhân cách cá nhân, tạo tiền đề xây dựng phát triển môn phái.
5. Luôn giữ mình theo chính niệm, chính thân, chính tâm, không sa đà vào các nghiệp ác.
II. Ngũ Quy:
1. Cấm lừa thầy, phản bạn, mưu hại đồng môn.
2. Cấm ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ chúng hiếp cô.
3. Cấm truyền dạy võ công một cách bừa bãi.Thu nhận đệ phải xem xét tư cách đạo đức, năng lực, tư chất và phải tuân thủ nghi thức của môn phái.
4. Cấm gây bè, kết phái làm mất đoàn kết trong môn phái, những hành vi lời nói làm bất hòa, hiểu lầm trong huynh đệ đồng môn.
5. Cấm làm lộ bí mật của môn phái. Mọi người tùy theo vị trí, tư chất, khả năng của mình theo sự phân công của bậc sư trưởng mà tập võ công, võ đạo. Không được tò mò xen vào công việc, luyện tập của người khác. Mọi sự trao đổi võ học đều phải có sự đồng ý của hội đồng gia tộc.
 
III. Ngũ Hình:
1. Khiển:
a) Khiển trách bằng lời tại môn phái, võ đường.
b) Khiển trách bằng văn bản tại môn phái, võ đường.
2. Tóm:
a) Cấm sinh hoạt võ công trong 03 tháng.
b) Cấm gặp gỡ, luyện tập võ công trong 01 năm.
3. Giữ:
a) Không được học, thi lên đai, trong 01 năm.
b) Không được thi lên đai, học tập, thi đấu, luyện tập trong vòng 02 năm.
4. Thắt:
a) Thu lại võ phục, cấm học, cấm dạy trong 01 năm.
b) Thu lại võ phục, cấm học, cấm dạy, cấm gặp gỡ sinh hoạt trong môn phái trong 02 năm.
5. Triệt:
a) Đuổi khỏi môn phái.
b) Phế bỏ võ công.
 
IV. Ngũ Nghi:
1. Nghi thức nhập môn.
2. Nghi thức lễ tổ.
3. Nghi thức khi thi đấu, biểu diễn.
4. Nghi thức khi các huynh, đệ, thầy trò gặp nhau trong cuộc sống.
5. Nghi thức khi giao lưu với các môn phái khác.
 
 MÔN PHÁI BÌNH ĐỊNH GIA
CHƯỞNG MÔN
 
Trần Hưng Quang
(đã ký)